Výroba

Termické odlakovanie kovov

Termické čistiace zariadenie je vysoko účinným ekologickým a ekonomicky efektívnym riešením pre čistenie:

  • kovových materiálov, pokrytých nánosmi práškových a mokrých farieb
  • častí strojov na spracovanie plastov, formy pre lisovanie plastov, rošty, háky, disky,
  • na rôzne kovové závesy, rámy bicyklov a iné povrchy znečistené olejmi, spojivami, tmelmi a mazadlami

Pri termickom odlakovaní využívame teploty, ktoré sú vyššie než bod splynenia odstraňovaného náteru. Tak sa rozložia organické zložky náteru na popol. Dielce určené na odlakovanie sa spracúvajú v integrovanej plynovej peci pri teplotách do 480°C. Spaliny z pece sa čistia dodatočným spaľovaním, pričom sa uvoľnené plyny odvádzajú do dohorievacej komory, kde dochádza k ich prehoreniu pri vysokej teplote. Po termickom odlakovaní sa pri čistení prúdom zvyšný popol výrobku dôkladne odstráni.

Zariadenie NOVA-S pracuje vysoko účinne s inovačnou technológiou na spätné získavanie tepla.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

  • Max. rozmery:  výška 1.600 mm, šírka 1.300 mm, dĺžka 2.300 mm
  • Max.hmotnosť výrobku: 500 kg
  • Teplota pece:   290 – 480 °C
  • Čistiaci proces: 1 – 1,5 h – zahriatie,  2 – 4 h – odlakovanie, 1h chladenie

Chcete s nami spolupracovať?

Nechajte nám Váš email, alebo telefonický kontakt a my sa vám ozveme.