O nás

NOVA - S

NOVA-S sa špecializuje na povrchové úpravy s vysoko účinným procesom lakovania. Naša spoločnosť od roku 2016 poskytuje svoje služby aj externým zákazníkom v rámci kooperácie.

Práškové kabíny WAGNER a celá linka predprípravy a KTL od firmy KNIPL spĺňa všetky požiadavky na zabezpečenie kvalitatívnych, ekonomických a legislatívnych požiadaviek, vrátane pozitívneho dopadu na životné prostredie. Navrhnutý systém automatizácie presunu výrobkov od vstupného miesta (nakladanie výrobkov) cez proces predúpravy, KTL, ako základného náteru, následne povrchovú úpravu práškovým lakovaním, až po výstup (vykladanie výrobkov) zabezpečuje automatizovaný prekladací systém a power & free dopravník, ktorý je riadený pomocou PLC systému. Každý záves nesie naprogramované informácie o výrobku a na základe týchto informácii systém riadi celý proces povrchovej úpravy (napr. vynechanie vrchného náteru – len KTL, maskovania otvorov, tmelenia, alebo spôsob striekania – automatický, alebo manuálny).

Táto investícia zabezpečí NOVA-S konkurencieschopnosť na najbližšie desaťročia a vyrieši problémy s kvalitou upravovaných výrobkov a požiadavkami legislatívy.

Vlastníme kogeneračnú jednotku, ktorá je schopná dodávať elektrickú energiu pre lakovňu a zároveň vie dodávať teplo pre vykurovanie lakovne a tiež teplo pre jej technológie, ale aj pre vykurovanie priľahlej haly. Používané palivo je zemný plyn, ktorý poháňa šesťvalcový piestový motor Perkins.

Ako doplnkovú činnosť poskytujeme termické odlakovanie , kde počas 3-5 hodín aktívneho ekologického procesu sú výrobky vystavené teplote 290°C až 450 °C, pričom dochádza k rozloženiu organických zložiek náteru na popol. Spaliny z pece sa čistia dodatočným spaľovaním, odvádzajú sa do dohorievacej komory, kde dochádza k ich prehoreniu pri teplote až 850 °C.

HLAVNÝM PROFILOM NOVA-S JE:

  • Termické odlakovanie
  • Tryskanie
  • Kataforézne lakovanie (KTL)
  • Práškové lakovanie
  • Mokré lakovanie
  • Galvanické pozinkovanie
  • Konzervovanie výrobkov
  • Balenie a expedícia

Ekológia

Stratégia v spoločnosti NOVA-S a.s. v oblasti ochrany životného prostredia spočíva v dôslednej ochrane všetkých zložiek životného prostredia, racionálnom a optimálnom využití všetkých zdrojov a cielené úsporné opatrenia k využívaniu neobnoviteľných zdrojov energie.

Hlavným strategickým cieľom spoločnosti NOVA-S a.s. je dodržiavanie všetkých zákonných predpisov a obmedzenie negatívnych dopadov na životné prostredie. K tomuto cieľu je vytvorený riadený systém environmentálnych aspektov a taktiež prevádzkové predpisy.

Spoločnosť NOVA-S a.s. sa taktiež snaží minimalizovať nezhodné výrobky a recyklovať tie materiály, ktoré sa môžu stať druhotnou surovinou. Spoločnosť má zavedený automatický systém čistenia odpadových vôd aj s kontrolnými meradlami na zabezpečenie legislatívnych požiadaviek. Taktiež má spoločnosť zavedené technológie pomocou ktorých sa minimalizuje množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

Proces neustáleho zlepšovania sa v oblasti ochrany životného prostredia je riadený pomocou hodnotenia environmentálnych aspektov a postupným odstraňovaním významných aspektov.

Kvalita

Politika kvality organizácie NOVA-S a.s.

Projekty EÚ

op-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast

Referencie