Spolupráca

Zváranie

 

HERN s.r.o. ponúka spájanie materiálov viacerými metódami zvárania, z ktorých najčastejšie využívané sú:

  • MAG (metal active gas – zvaranie v aktívnom plyne)
  • RSW (resistance welding – odporové zváranie)
  • Stud Weld – nastreľovanie svorníkov

Ďalšie metódy zvárania  sú možné podľa požiadavky zákazníka.

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality vo zváraní podľa EN ISO 3834-2 a priebežne podlieha zákazníckym zváracím auditom (o.i. CATERPILLAR 7SWE = 7 steps of welding excellence)

Štandardne zvárané materiály sú konštrukčné ocele (S235, S355,S420, ale aj S700 a HARDOX 450) z profilov a plechov.

Zvarence sú hmotnosti 1až 600Kg, objemovo 2000x2000x2000mm

Spoločnosť vykonáva kontrolu zvarových spojov podľa interných špecifikácií zákazníka, ale najčastejšie však podľa STN EN ISO 5817 v stupni – C.

Kontrola je zabezpečená certifikovaným personálom pre

Nedeštruktívnu kontrolu:

  • VT2 (visual testing level 2)
  • MT2 (magnetic testing level 2)
  • UT2 (ultrasonic testing level 2)

Deštruktívnu kontrolu:

  • Makroanalýzu zvarového spoja

Spoločnosť ponúka kapacity na 50 pracoviskách ručného zvárania a 9 pracoviskách robotického zvárania.

Pracoviská ručného zvárania sú vybavené profesionálnymi zváracími invertorovími pulznými zdrojmi značky FRONIUS a CLOOS a kvalitným prídavným materiálom ESAB a LINDE. Manipuláciu na týchto pracoviskách zabezpečujú manipulátory, stĺpové a mostové žeriavy s nosnosťou do 10 Ton. Polohovanie zvarencov je riešené v pantografických a orbitálnych polohovadlách s nosnosťou až 2,5 tony. Všetci zvárači prechádzajú pravidelnými praktickými, teoretickými a bezpečnostnými školeniami a sú dokladovaný príslušnými certifikátmi napr.: EN ISO 9606-1 alebo EN 1418.

Robotické zváranie je zabezpečené firmou CLOOS na ktorých využívame moderné a vysokproduktívne metódy, ako bezkontaktné vyhľadávanie Laserom, TANDEMOVÉ zváranie, rýchloupínací výmenný systém prípravkov.

Výhodou zváracieho procesu je vlastná nástrojáreň aj na zváracie a kontrolné prípravky.