Spolupráca

Delenie

 DELENIE

Delenie plechov pálením je zabezpečené laserovými zariadeniami TRUMPF, kyslíkovo-acetylénovými zariadeniami VANAD a MICROSTEP a plazmovými páliacimi zariadeniami MICROSTEP a DIAMS.