O nas

NOVA - S

NOVA-S sa špecializuje na povrchové úpravy s vysoko účinným procesom lakovania. Naša spoločnosť od roku 2016 poskytuje aj komerčné lakovanie pre povrchové úpravy kovov .

Práškové kabíny WAGNER a celá linka predprípravy a KTL od firmy KNIPL spĺňa všetky požiadavky na zabezpečenie kvalitatívnych, ekonomických a legislatívnych požiadaviek, vrátane pozitívneho dopadu na životné prostredie. Navrhnutý systém automatizácie presunu výrobkov od vstupného miesta (nakladanie výrobkov) cez proces predúpravy, KTL ako základného náteru a povrchovej úpravy práškovým lakovaním, až po výstup (vykladanie výrobkov) zabezpečuje automatizovaný prekladací systém a power & free dopravník, ktorý je riadený pomocou PLC systému. Každý záves nesie naprogramované informácie o výrobku a na základe týchto informácii systém riadi celý proces povrchovej úpravy (napr. vynechanie vrchného náteru – len KTL, maskovania otvorov, tmelenia alebo spôsob striekania – automatický, alebo manuálny).

Táto investícia zabezpečí NOVA-S konkurencieschopnosť na najbližšie desaťročia a vyrieši problémy s kvalitou upravovaných výrobkov a požiadavkami legislatívy.

Vlastníme kogeneračnú jednotku, ktorá je schopná dodávať elektrickú energiu pre lakovňu a zároveň vie dodávať teplo pre vykurovanie lakovne a tiež teplo pre jej technológie, ale aj pre vykurovanie priľahlej haly. Používané palivo je zemný plyn, ktorý poháňa šesťvalcový piestový motor Perkins.

Ako doplnkovú činnosť poskytujeme termické odlakovanie , kde počas 3-5 hodín aktívneho ekologického procesu sú výrobky vystavené teplote 290°C až 450 °C, pričom dochádza k rozloženiu organických zložiek náteru na popol. Spaliny z pece sa čistia dodatočným spaľovaním, odvádzajú sa do dohorievacej komory, kde dochádza k ich prehoreniu pri teplote až 850 °C.

HLAVNÝM PROFILOM NOVA-S JE:

  • Termické odlakovanie
  • Tryskanie
  • Kataforézne lakovanie (KTL)
  • Práškové lakovanie
  • Mokré lakovanie
  • Galvanické pozinkovanie
  • Konzervovanie výrobkov
  • Balenie a expedícia

Sme držiteľmi týchto certifikátov:

Ecology

Stratégia v spoločnosti NOVA-S a.s. v oblasti ochrany životného prostredia spočíva v dôslednej ochrane všetkých zložiek životného prostredia, racionálnom a optimálnom využití všetkých zdrojov a cielené úsporné opatrenia k využívaniu neobnoviteľných zdrojov energie.

Hlavným strategickým cieľom spoločnosti NOVA-S a.s. je dodržiavanie všetkých zákonných predpisov a obmedzenie negatívnych dopadov na životné prostredie. K tomuto cieľu je vytvorený riadený systém environmentálnych aspektov a taktiež prevádzkové predpisy.

Spoločnosť NOVA-S a.s. sa taktiež snaží minimalizovať nezhodné výrobky a recyklovať tie materiály, ktoré sa môžu stať druhotnou surovinou. Spoločnosť má zavedený automatický systém čistenia odpadových vôd aj s kontrolnými meradlami na zabezpečenie legislatívnych požiadaviek. Taktiež má spoločnosť zavedené technológie pomocou ktorých sa minimalizuje množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia.

Proces neustáleho zlepšovania sa v oblasti ochrany životného prostredia je riadený pomocou hodnotenia environmentálnych aspektov a postupným odstraňovaním významných aspektov.

EU Projects

op-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast

References