Komplexné služby povrchových úprav
a lakovania kovov s najmodernejšou predúpravou

Automatická linka

Chemická predúprava

Naše výrobky

Automatická linka

Našim cieľom je vyrábať vysokokvalitné výrobky zodpovedajúce potrebám zákazníkov a splňujúce všetky ekologické a výrobkové normy Európskej únie.

Dodávame výrobky s dlhou životnosťou, vysokou protikoróznou ochranou a výrobky s požadovanými estetickými a úžitkovými vlastnosťami.

Poskytujeme

Rozsah našich produktov zahŕňa najrôznejšie typy kovových výrobkov, napríklad výliskov, zvarencov a odliatkov či zostavy od malých veľkostí, až po rozmerné kusy vysokej hmotnosti do 500kg.

Vďaka kvalitne odvedenej práci udržujeme s našimi partnermi dlhodobé a nadštandardné vzťahy, čo úzko súvisí aj so snahou maximálne plniť požiadavky našich zákazníkov a s dodržiavaním termínov.