Pokrycia kompleksowe usługi i metale powłok z najbardziej zaawansowanej obróbki wstępnej.

Naše výrobky

Automatická linka

NOVA - S automatic line

Chemická predúprava

Našim cieľom je vyrábať vysokokvalitné výrobky odpovedajúce potrebám našich zákazníkov a splňujúcich všetky ekologické a výrobkové normy Európskej únie.

Dodávať výrobky s dlhodobou životnosťou, vysokou protikoróznou ochranou a výrobky s požadovanými estetickými a úžitkovými vlastnosťami.

Proponujemy

Rozsah našich výrobkov zahŕňa najrôznejšie typy kovových výrobkov, napríklad výliskov, zvarencov a odliatkov či zostavy od malých veľkostí, až po rozmerné kusy vysokej hmotnosti.

S našimi partnermi udržiavame nadštandardné vzťahy, vďaka odvedenej kvalitnej práci, čo úzko súvisí jednej na strane s maximálnym plnením požiadaviek našich zákazníkov a na strane druhej plnením našich termínov.